Depots

Mijnheer en mevrouw Hoekstra:

Langebuorren 29, 9051 BE Stiens

Telefoon:058 257 2005

 

Schoenmakerij op den Kelder:

Jouwsmabuorren 5 9074 ll Hallum

Tel 0518-431960

Geopend maandag tot en met vrijdag van 17.30 tot 19.30

 

’T Winkeltje:

Dominee Schuilingstraat 2,

9078 WD Oude Bildtzijl

Tel:0518 421 046

 

’t stoffenwinkeltje:

Nijebuorren 20 Ferwert

Tel. 0518-412947